For noen dager siden ble nettverket Del og Bruk 09 (D&B 09) lansert, og jeg var kjapp til å meldedelogbruk meg inn. Det er virkelig prisverdig at Ingunn har satt i gang med dette, og jeg håper det vil fungere slik det er tenkt at det skal gjøre.

For snart 2 år siden gjorde jeg (nesten) det samme. Jeg brukte ikke ning, men vanlig webside med tilgang for medlemmene til å legge inn mye forskjellig, presentasjoner, film, bilder etc.

Målet med Reiselivssiden var at reiselivslærere rundt i landet skulle ha en plass hvor de kunne DELE undervisningsopplegg, legge ut oppgaver, tentamener, tips osv, og etter en stund var det faktisk opp mot 100 deltakere på denne siden også. Jeg valgte at dette skulle være et lukket nettverk, slik at de som ønsket å være med sendte en forepørsel til meg. Alle ga uttrykk for at dette var et flott tiltak, noe de hadde savnet lenge og som det var delogbruk2 stort behov for siden de fleste reiselivslærere er alene om faget på skolen sin.

Men hva skjedde? Det var nesten ingen som ville dele det de hadde. Av de nesten 100 deltakerne var det ca 15 personer som la ut noe, og de fleste av disse 15 la ut bare en eller to ting. Selv hadde jeg ca 40 innlegg, og den som fulgte etter meg hadde 14. Så hva var årsaken til dette? Jeg vet faktisk ikke, men jeg har en anelse siden jeg har diskutert dette med andre. En av grunnene er nok at folk rett og slett ikke vil dele det de har. «Nå har jeg brukt lang tid på å lage et flott opplegg og da skal neimen ingen andre få bruke det». «Nei, det jeg lager er så dårlig, det vil jeg ikke vise fram». Jeg tror at slike tanker kan være en slags årsak til at det ble så lite deling på denne siden. En annen årsak kan selvsagt være at mange reiselivslærere har «delingsfobi».:-)

Dette året har jeg ikke jobbet noe med siden, jeg har prioritert andre ting. Jeg har begynt å blogge, studiene har tatt mye tid, jeg har startet med helt nye ting i undervisningen min etc, og da har Reiselivssiden blitt liggende. Det har ikke vært motiverende å fortsette med den siden responsen har vært så dårlig. Og dette året er det ingen som har lagt ut noe som helst heller.

Det er som Ingunn skriver i et diskusjonsinnlegg på D & B: «Voksne er ikke annerledes enn barn, tror jeg, vi trenger oppgaver og frister for å bli ferdige med noe.». Jeg håper virkelig at D & B vil få en større suksess enn Reiselivssiden, men det krever jo noe av medlemmene. Så jeg oppfordrer alle til å dele den kunnskapen de har med andre.

Reklame