Stikkord

,

IMG 1901

I flere år har jeg tenkt på å opprette Mitt livstestament , men aldri fått somlet meg til å gjøre det. Jeg har imidlertid alltid vært opptatt av at folk selv skal få bestemme over sitt eget liv og også ha retten til en verdig avslutning på det.

Når man er ung så er vel ikke retten til en verdig død det man tenker mest på, men etter som årene går rykker jo avslutningen av livet stadig nærmere. Når man kanskje har opplevd å se sine foreldre eller andre lide i årevis før de dør får man i alle fall ikke lyst til å oppleve det samme selv.

Så omsider har jeg opprettet mitt eget livstestament.

Mitt livstestament går i korthet ut på å bekrefte min siste vilje ved avslutningen av livet:

  • Det skal ikke settes inn ekstraordinære tiltak for å holde meg i live, f.eks kunstig næringstilførsel, blodoverføringer, operasjoner med mer hvis resten av livet vil være forbundet med store og varige smerter, fysisk eller psykisk svekkelse eller  hjelpeløshet
  • Hvis jeg under min sykdom har store smerter vil jeg bli behandlet med tilstrekkelige smertestillende midler, selv om det kan forkorte min levetid

Man skal oppgi 2-3 personer som skal sørge for at testamentet vil bli fulgt hvis jeg ikke er i stand til å gjøre det selv. Disse skal også ha kopi av testamentet

Fastlegen skal ogå gjøre en oppføring i journalen min om at jeg har opprettet mitt livstestament og han har plikt til å videreformidle dette hvis jeg blir innlagt på sykehus eller institusjon.

I tillegg har jeg et medlemskort som jeg alltid skal bære på meg i tilfelle jeg skulle bli utsatt for en ulykke eller bli plutselig syk.

Jeg er glad for at jeg omsider har fått opprettet dette testamentet, min store skrekk i livet er å bli liggende hjelpeløs på et sykehus eller i en instiusjon over en lengre periode.

Jeg vil absolutt anbefale andre som har det på samme måte å opprette et livstestament. Et livslangt medlemskap koster 2000 kroner.

IMG 1903

Reklame