020

I Moss er et av de store spørsmålene for tiden om Akutten ved Moss sykehus skal legges ned og flyttes til Fredrikstad. Denne saken har ikke engasjert meg noe særlig før i det siste, da jeg selv plutselig fikk bruk for Akutten og tilbragte 4 døgn der.

H, FrP og V står samlet mot nedleggelse av Akutten mens AP støtter flyttingen. Jeg er spent på om H klarer å oppfylle det de lovet i valgkampen når det gjelder denne saken.

Bakgrunnen for en eventuell flytting av Akutten er at det skal bygges et nytt sykehus på Kalnes utenfor Sarpsborg som skal stå klart i 2015. Akutten vil da bli en del av dette nye sykehuset. Før flyttingen til Kalnes er det behov for en effektivisering og samkjøring av akuttavdelingene i Moss og Fredrikstad, hevdes det. Det er også snakk om at akuttavdelingen i Moss skal bygges om slik at den rett og slett må ut av sykehuset i ombyggingsperioden.

hospital6

Men hvorfor først flytte til Fredrikstad? Kan ikke en evt ombygging vente til de kan flytte til det nye sykehuset?

Noen av de som er ansatt ved akutten i Fredrikstad forteller om nedslitte og lite effektive lokaliteter, trafikkproblemer og dårlige arbeidsforhold. Så jeg skjønner virkelig ikke hvorfor man skal flytte noe som fungerer bra til noe som fungerer mindre bra, jeg ser ikke logikken.Vil det bli noe bedre samkjøring og effektivisering når folk går oppå hverandre og arbeidsforholdene er mildt sagt elendige?

hospital2

http://www.flickr.com/photos/boliston/2529247354/

Argumenter som støtter en flytting er blant annet at det er bedre med ett godt akuttmottak som funker enn to som ikke funker. Jeg tror ikke vedkommende bak denne uttalelsen selv har vært pasient ved akutten i Moss. Hva er det som ikke funker der? Som nevnt var jeg selv pasient der for litt over en uke siden og er dypt imponert over hva jeg opplevde. Det beste medisinske utstyret fantes, ekspertise fantes, alle ansatte var enestående og gjorde alt som stod i deres makt for alle. Hva vil skje med alle de ansatte ved akuttmottaket i Moss? Jeg tviler sterkt på at det er plass til alle i Fredrikstad.

hospital5

http://www.bendbulletin.com/apps/pbcsi.dll/bilde?

Akutten i Fredrikstad er allerede sprengt! Da jeg lå i Moss kom det inn en pasient fra Fredrikstad som var sendt til Moss pga kapasitetsproblemer. Hvordan kan de forsvare at en allerede overbelastet avdeling i Fredrikstad skal kunne betjene hele Moss?

Et annet argument er at i alvorlige tilfeller vil ambulansen kjøre pasientene direkte til Ullevaal i Oslo. So What? Det har vel ingenting med akutten i Moss å gjøre? Jeg synes ikke det virker som det er så mange fornuftige argumenter for flytting, selv om det sikkert er det. Jeg er selvsagt veldig subjektiv her siden jeg nettopp har kjent dette på kroppen.

Jeg er virkelig spent på hva som skjer med denne saken fremover. Høyre fikk min stemme i år og denne saken veide tungt. Vil de stå ved det de lovet eller vil de plutselig snu og gå inn for flytting? Jeg føler meg slett ikke sikker på at løftene er så mye verdt nå lenger, men jeg håper selvsagt det beste.

Reklame