Som lærer opplever jeg jobben min på mange måter. Noe er morsomt og spennende, noe er kjedelig, krevende og vanskelig. Det aller vanskeligste er å vurdere elevenes muntlige fremføringer synes jeg.
I dag har jeg holdt på med vurderinger av foredrag, og selvsagt er det akkurat like vanskelig som det pleier å være. Jeg vet at elevene har jobbet lenge med dette, de har brukt mye tid på å lage en bra presentasjon og sette seg inn i stoffet. Og så kommer dagen da de skal fremføre, noen takler dette bra, andre ikke. Da er det min jobb å gi dem en tilbakemelding som gjør at de kan få det til bedre neste gang.
Eleven ser alltid først på karakteren, står det 3 blir skuffelsen enorm siden han/ hun i alle fall hadde forventet minst 4 og helst 5. De fleste leser ikke kommentaren min en gang , de er bare interessert i karakteren. Dette vet jeg fordi eleven ofte gjør akkurat de samme feilene som jeg har påpekt, i sin neste fremføring.
Jeg har derfor begynt å gjøre dette på en annen måte nå, en måte som jeg håper elevene skal lære mere av. Jeg skriver fortsatt mine kommentarer på itsl (læringsplattformen It’s Learning), men jeg setter ingen karakter. Jeg ber elevene lese gjennom kommentarene, gjerne streke under det de synes er viktig etc. Deretter skal de sette den karakteren de selv mener at de fortjener.
Når de har gjort dette tar vi en samtale om vurderingen og jeg gir dem min karakter. Ofte er faktisk elevens karakter lik eller svakere enn den jeg selv har satt. Når jeg vurderer på denne måten så opplever jeg at elevene i alle fall leser vurderingen, og jeg opplever også at de lærer av den. De lærer mer enn de gjorde tidligere da jeg ga dem karakteren samtidig med vurderingen. Ulempen er selvsagt at det tar mye lenger tid med en slik vurderingsform.
Første gangen jeg gjennomførte tilbakemeldingen på denne måten hadde jeg også en undersøkelse hvor elevene skulle gi uttrykk for sin mening, majoriteten mente at dette var en mye bedre måte enn slik det hadde forgått tidligere. Jeg synes dette er en metode som egner seg godt for muntlige presentasjoner og vil nok fortsette med dette fremover. Det viktigste er at elevene skal bli bedre i det de gjør, det er jo selve poenget med vurdering.

Reklame