digital9

Jeg har vært lærer i 28 år, men jeg tror det er forrige skoleår som har endret meg mest. Det var da jeg ble “ordentlig” digital. Jeg har interessert meg for data helt fra jeg gikk på videregående og lærte om  hullkortet (skolen hadde ikke PC’er så vi så bare bilder av dem). Da jeg begynte å studere hadde jeg ikt som en del av fagkretsen min. Og når jeg begynte som lærer underviste jeg i EDB og lærte elevene å programmere i Basic blant annet. Ja, det var tider, det.

Jeg har fulgt med på utviklingen opp gjennom årene, og har aldri falt helt av lasset. Men etter noen år skjønte jeg at jeg trengte faglig påfyll. Jeg tok da 60 studiepoeng i pedagogisk bruk av ikt, webdesign, bildebehandling etc. Dette har jeg hatt stor nytte av både i jobbsammenheng og privat. Men jeg fikk liksom ikke utnyttet det fullt ut på jobben.

Men forrige skoleår ville jeg bli ordentlig digital og med Kunnskapsløftet i ryggen startet jeg opp. På forhånd leste jeg meg opp på diverse skoleblogger. Disse skolebloggene er en kjemperessurs og jeg har funnet nesten alt jeg kan om temaet ved å følge med på dem. Det er vanskelig å nevne noen spesielle for det er så mange, men det er egentlig bare å se på blogglisten min så finner dere dem der.

Når jeg tenker tilbake på fjoråret kastet jeg meg ut i litt av hvert. Jeg er utålmodig, og når jeg kommer over noe jeg ikke har prøvd før så kaster jeg meg over det og vil prøve det ut med en gang. Noe av det nye likte jeg godt og har fortsatt å bruke, mens andre ting har jeg forkastet. Noen av de verktøyene jeg fortsetter å bruke er google docs (som jeg ikke skjønner hvordan jeg klarte meg uten tidligere), wiki, blogg, sliderocket, delicious og en del flere.

Men det er ingen fare for at jeg vil stagnere, utviklingen går så fort. Jeg har ikke før lært meg et verktøy så kommer det noe nytt og bedre. Jeg synes det er så gøy. Av nye verktøy jeg har tatt i bruk dette skoleåret er Markin. Det har jeg veldig godt inntrykk av, og foreløpig er det blitt mer gøy å rette. Men jeg vet jo at det har med nyhetens interesse å gjøre. Jeg ser i alle fall at det er tidsbesparende på sikt. Jeg har også fått en digital tavle som jeg holder på å lære meg. Her er jeg helt på begynnerstadiet og bare knoter meg frem når jeg er alene i klasserommet. Foreløpig ser jeg ikke den pedagogiske gevinsten ved å bruke den, men jeg vet selvsagt at det vil bli en kjemperessurs etter hvert . Ellers har jeg tenkt å kaste meg over Prezi nå, det ser bra ut. Men dette har jeg bare vært inne og tittet på, har ikke lært meg det ennå. Og om ikke det var nok så vet jeg at det med jevne mellomrom kommer nye tips på bloggene jeg følger, så da kaster jeg meg over det.

Dette året har jeg også tenkt å bli flinkere til å legge ut faglig stoff på bloggen min, eller i alle fall skolerelaterte ting. Når jeg har hatt så mye nytte av andre skoleblogger kan kanskje jeg også være til nytte for andre med tid og stunder.

Reblog this post [with Zemanta]

Foto: Pipe ’s photostream

Reklame