I går og i dag har det blitt skrevet mange blogginnlegg og tweets om NLL og pedagogiske sinker. Jeg skal derfor ikke ta for meg det temaet, men vil likevel si at de pedagogiske sinkene jeg følger er kanskje landets beste pedagoger. De som da tydeligvis er gode pedagoger iflg NLL er de jeg ser hver dag, det er de som nekter å bruke ikt i undervisningen og som snur bunken hvert år. De har ikke fornyet seg de siste 30 årene. Slike pedagoger det vil gamle NLL ha!

Det jeg vil skrive litt om i dag er It’s Learning. Jeg synes personlig at Itsl er blitt ganske bra nå, etter de siste endringene har det blitt en helt annen læringsplattform enn tidligere. Men hvorfor liker ikke elevene Itsl? For det gjør de virkelig ikke, ikke de elevene jeg har i alle fall. Synes selv jeg utnytter Itsl for alt det er verdt, legger ut videoer, har bildegalleri, har undervisningsplanlegger, bruker kalenderen etc etc. Elevene har alt de trenger der. Men noe er riv ruskende feil likevel.

Itsl er uoversiktlig for elevene, designen er kjedelig og upersonlig. Elevene får ikke noe eieforhold til det.Hadde det ikke vært mulig å gjøre det mer tiltrekkende slik at det ble helt naturlig for elevene å gå inn på siden uten å bli bedt om det? Jeg mener at alle elevene burde ha sin egen, personlige side, noe lignende Ning, der de ble ønsket velkommen når de gikk inn, «Velkommen til Itsl, Kari». På hovedsiden burde de ha en oversikt over fagene sine i egne mapper. Oversikt over fravær burde ligge i en egen boks som de straks ser når de går inn, det samme med ukens gjøremål. De burde ha innflytelse på hvordan siden skulle se ut, kunne utforme designet selv.

Elevene kan jo nå opprette sin egen portofolio med bl.a. blogg, men personlig liker jeg ikke bloggverktøyet her. Dessuten må de jo lete for å finne frem til dette. Tenk om det på forsiden deres kunne ligge en boks hvor det stod «Vil du opprette blogg?» Svarer de ja kan de f.eks. bli ført videre til Blogger el.l. Det kan være en boks for fødselsdager hvor alle skolens elever og lærere er lagt inn. Ikke for at dette er så viktig og nødvendig, men det hadde kombinert det rent faglige med litt mer «artige» ting. Det kunne også være linker til YouTube, Lokus og annet som brukes i undervisningen.Jeg ser for meg en hel del endringer som jeg tror hadde gjort at elevene ville like det bedre.

Dette var bare noen strøtanker fra en pedagogisk sinke. Jeg føler meg faktisk stolt over å være en sinke når jeg ser hvor mange andre som også faller inn under den betegnelsen! Fram for sinkene!

Reklame