Har lest Maritas strålende innlegg om vurdering, og føler at jeg også må skrive litt om dette. Udirs høringsutkast til endring i forskrift i opplæringsloven (kap. 3 og 4 om vurdering) er hårreisende, jeg får frysninger på ryggen. Jeg tror ikke byråkratene har den minste anelse om hvordan det er i skolen.

«Ansvaret for karakterfastsetting må ligge på læreren fordi den er han/hun som har ansvaret for å gjøre en halvårsvurdering eller fastsette en standpunktkarakter.» Elevene har altså ikke noe ansvar for å få karakter, men kan bare seile gjennom skolehverdagen i trygg forvissing om at de vil få vurdering uansett om de har vært der eller ikke. Man kan vel ikke bli annet enn oppgitt over dette.

De fleste lærere har elever som de har problemer med å vurdere, nettopp fordi de aldri er tilstede i timene. De har gitt flere muntlige og skriftlige pålegg til disse elevene om at de må møte opp og levere, men ingenting skjer. Det kan være elever som kanskje bare er tilstede 2-3 ganger per måned, dette kjenner jeg fra min egen skolehverdag.  Men noen av disse elevene passer på å levere det som er nødvendig og er tilstede på prøver. Vedkomne elever får kanskje 4-5 på det som blir levert, og har da altså krav på å få denne karakteren på vitnemålet.

Men uansett så skjer det jo masse i timene hvor disse elevene ikke er tilstede, og hvor flere mål i læreplanen blir gjennomgått i form av diskusjoner og annen muntlig aktivitet. Skal ikke dette få noen konsekvenser da? Elever som har så stort fravær vil jo helt klart bare få med seg noen av målene, og vi har derfor ikke vurderingsgrunnlag i alle målene. Slik er det i alle fall i mine fag.

Og hva med de som alltid er tilstede, og jobber og sliter uten å oppnå mer enn 3? Skal de altså få en dårligere karakter enn de som aldri møter opp? Jeg kan ikke se annet enn at dette er dypt urettferdig. bus1

Ifjor hadde jeg avtale med noen foresatte om at jeg sendte sms hver gang barna ikke møtte opp på skolen, dette hjalp. De foresatte fikk tak i barna og sendt dem på skolen de fleste gangene. Dette skjedde flere ganger hver eneste uke. Nå er imidlertid disse elevene over 18 år og jeg kan ikke kontakte foresatte lenger, og dermed møter de praktisk talt aldri opp. Men vurdering skal de altså ha skjønner jeg.

Jeg blir nesten redd når jeg leser disse forskriftene. Hva skal jeg gjøre? Jeg synes jeg har prøvd det meste, men uten å få det til. Imidlertid har jeg ikke kjøpt minibuss ennå, og det kommer jeg heller ikke til å gjøre. 🙂

Foto: XXspecialsherylxx på Flickr CC

Reklame