Vi har nylig fått henvendelse fra en organisasjon som heter Hjelp til selvhjelp i Afrika som blant annet hjelper enkeltpersoner i gang med oppstart og drift av egen virksomhet i Kenya. Denne organisasjonen ønskerafrika1 å samarbeide med oss om ulike prosjekter innen markedsføring, websider og reiseliv. Unektelig et spennende prosjekt som det kunne være interessant å være med på.

Et av prosjektene deres har vært å hjelpe en person som heter Daniel Muema Kikwa i gang med egen safarivirksomhet. Hjelpen han fikk var lån til bil, PC og internett-telefon. Han har fått opplæring i data og assistanse til å etablere rutiner for virksomheten sin.

Daniel startet virksomheten sin 1. juni 2007, Flamingo Zone Tours & Safaris. Han startet helt på bar bakke og hadde aldri i sitt liv sendt en e-post for eksempel. Men nå jobber han bra med data. Han trenger imidlertid gode råd og hjelp med markedsføring og forbedringer av hjemmesiden.afrika2

Det som kan være aktuelt å samarbeide om er for eksempel

  • Lage en strategi/ plan for markedsføring med forslag til konkrete tiltak
  • Utvikle hjemmesiden
  • Arrangere safaritur til Kenya

Det som gjør dette spesielt interessant er at dette handler om å hjelpe andre mennesker, det er bistandsarbeid i praksis.

Problemet er kanskje å få tid til å gjennomføre det. For mitt vedkommende er det reiselivsbiten som er aktuell, arrangere turer til Kenya. Skal ha et møte med organisasjonen neste mandag og høre litt mer om hva de kunne tenke seg. Det er absolutt noe som hadde vært spennende å jobbe med i klassen i alle fall. 

Foto: Hjelp til selvhjelp i Afrika

Reklame