nettverk1

Nå har jeg nettopp kommet hjem fra et 2-dagers nettverksmøte på Tyrifjorden Hotell. Vi er en gruppe reiselivslærere fra Østfold, Vestfold, Akershus og Buskerud som i mange år har hatt et samarbeid vi kaller for Oslofjordsamarbeidet. En periode lå det nede, men for 2 år siden startet vi opp igjen. Vi prøver å ha et større nettverksmøte en gang i året hvor flest mulig reiselivslærere møtes og har faglige opplegg, diskusjoner, utveksler erfaringer med mer. Det er gull verdt for oss som er helt alene på egen skole.

Vi har også et landsomfattende nettverk hvor vi prøver å møtes en gang per år, annenhvert år i Norge og i utlandet. For 2 år siden var vi i Estoril i Portugal, i fjor i Loen og dette skoleåret skal vi til Spania.

I tillegg til dette har vi et mindre nettverk hvor noen av oss møtes med ujevne mellomrom for å samarbeide om aktuelle ting i tilknytning til faget, eksamen, vurderingskriterier med mer.

Jeg har tidligere nevnt nettsiden vår som også var tenkt som et samarbeidsorgan, men som dessverre ikke har fungert så bra siden det bare er noen få som har bidratt. Nå skal det visstnok bli bedre, men det gjenstår å se.

Nettverk er altså flott og helt nødvendig for osDSCF0993s som er «ensomme svaler» (det er selvsagt nyttig for alle, men vi kan rett og slett ikke klare oss uten). Derfor er det veldig synd at noen opplever å få nei til å være med på dette. Det er jo den eneste måten vi kan samarbeide på. Andre kan ha teammøter og samarbeid på egen skole, noe vi er helt avskåret fra å ha. Jeg skjønner ikke at det er så vanskelig å forstå for ledelsen på enkelte skoler. «Skal du på kurs nå igjen, det er så vanskelig med vikar bla bla bla.» Vi gjør det jo for å bli bedre i jobben vår, dette kommer elevene til gode. Innad på den enkelte skole oppfordres det til samarbeid, men det er visst ikke så enkelt når det er utenfor skolen. Så ledelsen rundt på enkelte skoler bør snart skjønne viktigheten av dette samarbeidet og oppfordre lærerne til å delta ,ønske dem lykke til og takke dem fordi de ønsker å holde seg oppdatert i jobben.

Reklame