Jer er nå IKT-koordinator ved skolen min. IKT er en av mine store interesser, spesielt det som har med digitale ferdigheter å gjøre. 8. september skal jeg også ta fatt på et 30-poengs studium innen dette feltet.

I dag fikk jeg stillingsinstruks for koordinatorstillingdata2en, ganske omfattende tror jeg. Dessuten fikk jeg beskjed om at alle IKT-møter skulle være på tirsdager- Tirsdag har jeg fått innvilget som studiedag pga studiene mine, så da synes jeg det var noe merkelig å legge møtene til denne dagen. Jeg bor langt unna skolen så det betyr at jeg ikke får brukt studiedagen i det hele tatt. Og da melder spørsmålet seg om jeg i det hele tatt klarer å gjennomføre et så krevende studium som jeg av erfaring vet at det er. Er det slik skolene «legger forholdene til rette» for at de ansatte skal skaffe seg kompetanse innenfor områder som skolen har behov for?

Her er stillingsinstruksen for koordinatorstillingen:

  1. Å være drivkraft for oppdatering, oppfølging og gjennomføring av skolens handlingsplan for digital kompetanse, sammen med skolens ledelse.
  2. Samarbeid med 1. linje og 2. linje støtte internt (IKT-konsulent og lærling(-er)). Dette innebærer ansvar for enkel support og kompetanseheving innenfor det som pedagogigske ansatte bruker av IT-hjelpemidler.
  3. Superbrukerfunksjon på It’s learning.
  4. Å fremme holdninger, etikk og sikkerhet blant elever og ansatte når det gjelder bruk av skolens IKT utstyr og programvare.
  5. Representasjon av skolen ved fylkeskommunale møter som omhandler pedagogisk bruk av IKT.
  6. Vurdering av behov for pedagogisk programdata1vare i samarbeid med teamledere, og formidling av evt videre behov til IKT-konsulent.
  7. Kartlegging av skolens IKT-kompetanse for å organisere intern erfaringsdeling innen pedagogisk bruk av IKT for personalet
  8. Tilrettelegge/tilrå intern evt ekstern opplæring i IKT for personalet.
  9. Å være referent på IKT-gruppemøtene

Hadde jeg bare fått beholde studiedagen min hadde alt vært så mye bedre. I stedet for å glede meg over denne stillingen er jeg nå frustrert fordi jeg kanskje ikke får gjennomført studiene mine.

Reklame