Som et alternativ til youtube kan man benytte videoer på teachertube. Disse er relatert til undervisning og laget av lærere og er tillatt å benytte. Man må imidlertid installere en flvplayer for å kunne spille dem av (gratis). For å kunne bruke videoene på teachertube må man også registrere seg.
Reklame